top of page
ככר ציון
שדי אברהם
כרם שלום
נתיב העשרה
ת"א 2000
!טליתא עורי
בית כנסת מאקווא
גני ילדים באלעד
בית ספר תיכון לבנות
מתנ"ס קהילתי
.וילה ד
.וילה ש
מגדל מגורים בחדרה
תמ"א 38 ברוממה
תמ"א 38 ברחביה
"סולם יעקב"
מרכז פר"ח ליצירה ואומנות
"משרד "מקצב אדריכלים
דירה במטודלה
הבית המוזיקלי
ציבורי
פנים
מגורים

אורבני             

ציבורי             

מגורים           

פנים             

bottom of page