top of page

אדריכלית שירה שלייפר

שירה הצטרפה למשרד "מקצב אדריכלים" בשנת 2018 לאחר שסיימה את חמשת שנות לימודיה בהצלחה בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל.
 
תחומי התמחותה של שירה הם תכנון אורבאני, מגורים ומבני ציבור.

bottom of page