top of page

אדריכלית שירה שלייפר

שירה עבדה במשרד "מקצב אדריכלים" בין השנים 2018-2023.
 
תחומי התמחותה של שירה היו בתכנון אורבאני, מגורים ומבני ציבור.

bottom of page