top of page
Ayelet.jpg
SIG.png

איילת ריכטר

איילת הצטרפה למשרד "מקצב אדריכלים" בשנת 2024 לאחר חמש שנות לימודים בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל.
תחומי התמחותה של איילת הם תכנון למגורים, מבני ציבור ותב"ע במרחב הכפרי.

bottom of page