top of page

ערכי המשרד:

חברות: "ואהבת לרעך כמוך"

אנחנו רוצים ליצור באווירה חברית מתוך האמונה שמפגש בין נשמות הוא מעבר לכל, והוא אשר מהווה את חומר הגלם המרכזי וההשראה הגדולה ביותר עבור היצירה.

תמאטיות: קונספט רך

אנחנו מאמינים שכל רעיון עיצובי מביא לידי ביטוי הלכי רוח תרבותיים המשקפים את האידיאל האסטתי של התקופה והאזור בו אנו חיים. כל רעיון חזק, ככל שיהיה, ניתן לגמישות. הגמישות מאפשרת פתיחת אפשרויות למימוש ולא לנעילה שלהן.

ריגוש: פאתוס|אתוס|לוגוס

אנחנו חושבים שהיצירות שלנו נועדו לעורר רגש וחוויה אנושית (פאתוס). מאידך, בתחום התכנון יש צורך באיזון המחשבה (אתוס) ובאנליטיות (לוגוס). האיזון שבין הרגש החם למחשבה הקרה מאפשר לנו לחדד את תוצרי היצירה ולקבל עושר אינסטרומנטאלי רב ממדי.

חדשנות: אנלוגי מול דיגיטאלי

אנחנו מזהים שהעולם שלנו עובר מהפכה ממחשבה אנלוגית לחשיבה דיגיטאלית. זה מחייב אותנו לאתחול ועדכון הגישה התכנונית. זאת מתוך העמדה הריאליסטית שתפקידנו לשרת את החברה ולחזק את מגמות השינוי שהאנושות בוחרת לקדם.

קישוטיות: "קישוטיות אינה פשע"

אנחנו פועלים בתוך מרחב ברוטאלי וגס. הערים שלנו מלאות בטון ואבן- שהם חומרים כבדים וגשמיים. קישוט משמע- היכולת לעדן. אנחנו רואים בסובלימציה של המרחב מטרה ומבקשים ליצור באמצעות חומרים גשמיים וגסים מקומות שמימיים ועדינים.

אנו מאמינים ששמירה על ערכים אלו עוזרים לנו לשמור על איכות היצירה האדריכלית, מתוך הרציונאל שסביבה שתוכננה בתשומת לב ואחריות הנה מפתח לרווחת האדם, הציבור ואושרו.

משרד  מקצב  אדריכלים

הוקם על מנת לספק שירותי אדריכלות ובינוי ערים ללקוחות ציבוריים, מוסדיים ופרטיים. אנו מאמינים שלכל פרויקט תכנוני או עיצובי יש מקצב פנימי ייחודי שמאפיין אותו. השאיפה שלנו היא לחשוף ולגלות את אותו מקצב ולהטמיע אותו במרחב התרבותי בארץ.

bottom of page